• singers
  خوانندگان
  ورود/عضویت
  Avaye Farvahar
  Official Website
  متن ترانه +
  متن ترانه -

  گفته بودم میروی دیدی عزیزم آخرش/ سهم ما از عشق هم شد قسمت زجر آورش/ زندگی با خاطراتت اتفاقی ساده نیست/ رفتنت یعنی مصیبت زجر یعنی باورش/ حال من بعد از تو مثل دانش آموزیست که/ خسته از تکلیف شب خوابیده روی دفترش/ مرگ انسان گاهی اوقات از نبود نبض نیست/ مرگ یعنی حال من با دیدن انگشترش/ یک وجب دوری برای عاشقان یعنی عذاب/ وای از آن روزی که عاشق رد شود آب از سرش/ جای من این روزها میزی است کنج کافه ها/ یک طرف اندوه و من یاد تو سمت دیگرش/ یک وجب دوری برای عاشقان یعنی عذاب/ وای از آن روزی که عاشق رد شود آب از سرش/ جای من این روز ها میزی است کنج کافه ها/ یک طرف اندوه و من یاد تو سمت دیگرش/ عشق هر جا میرسد آتش به دلها میزند/ درد را جا میگذارد در دل خاکسترش/ بی تو بین گریه ها یاد تو در آغوشم است/ من شدم مرداب و یاد تو شده نیلوفرش/ حال من بعد از تو مثل دانش آموزیست که/ خسته از تکلیف شب خوابیده روی دفترش/ با تو فهمیدم جدایی انتهای عشق نیست/ آشنا کردی مرا با لحظه های بدترش/ یک وجب دوری برای عاشقان یعنی عذاب/ وای از آن روزی که عاشق رد شود آب از سرش/ جای من این روز ها میزی است کنج کافه ها/ یک طرف اندوه و من یاد تو سمت دیگرش/ یک وجب دوری برای عاشقان یعنی عذاب/ وای از آن روزی که عاشق رد شود آب از سرش/ جای من این روز ها میزی است کنج کافه ها/ یک طرف اندوه و من یاد تو سمت دیگرش

  مشاهده نظرها +
  بستن نظرها -

  دیدگاهتان را بنویسید