• singers
  خوانندگان
  ورود/عضویت
  Avaye Farvahar
  Official Website
  متن ترانه +
  متن ترانه -

  بزن باران ببار از چشم من/ بزن باران بزن باران بزن/ بزن باران که شاید گریه ام پنهان بماند/ بزن باران که من هم ابری ام/ بزن باران پر از بیصبریم/ بزن باران که این دیوانه سرگردان بماند/ بهانه ای بده به ابر کوچکه نگاه من/ بر اوجه گریه ها فقط تو میشوی پناه من/ به داد من برس هوا هوای خاطرات اوست/ دلم گرفته است به این دله شکسته جان بده/ تو راه خانه را به پای خسته ام نشان بده/ به داد من برس هوا هوای خاطرات اوست/ بزن باران ببار از چشم من/ بزن باران بزن باران بزن/ بزن باران که چتر بسته یعنی دل سپردن/ بزن باران که من هم ابری ام/ بزن باران پر از بیصبریم/ بزن باران نوازش از تو باشد گریه از من/ بهانه ای بده به ابر کوچکه نگاه من/ بر اوجه گریه ها فقط تو میشوی پناه من/ به داد من برس هوا هوای خاطرات اوست/ دلم گرفته است به این دله شکسته جان بده/ تو راه خانه را به پای خسته ام نشان بده/ به داد من برس هوا هوای خاطرات اوست/ بهانه ای بده به ابر کوچکه نگاه من/ بر اوجه گریه ها فقط تو میشوی پناه من/ به داد من برس بیا به داد من برس/ دلم گرفته است به این دله شکسته جان بده/ تو راه خانه را به پای خسته ام نشان بده/ به داد من برس هوا هوای خاطرات اوست

  مشاهده نظرها +
  بستن نظرها -

  دیدگاهتان را بنویسید